Dziś Wielki Piątek!

Gdy uczniowie szli pod krzyż za Jezusem, nie był to dla nich dobry dzień. Jednak my, przypominając sobie to wydarzenie, mamy już pewność, że wszystko skończy się dobrze. Ba! Najlepiej!
Jezus nie pozostał na krzyżu. Zmartwychwstał, pokonał śmierć, grzech, choroby! Z miłości do nas!

Życzymy Wam w te Święta, aby zwycięstwo Jezusa objawiło się w Waszym życiu! Modlimy się, aby Duch Święty przyszedł z przełomem i odnowieniem i aby rozlewał się w Waszych sercach. Jak mówi proroctwo Joela:

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. (Joela 3,1-2)

© 2015 Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna Abba
Znajdź nas na: