Koniec roku to czas na podsumowanie ale też na wdzięczność. W Bożym Królestwie panują bowiem proste zasady. Jedną z nich jest to, żeby stawiać sobie przed oczami Boże działanie. Wtedy nasza wiara rośnie a oczekiwania są zrównoważone przez wdzięczność.

„Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!” Psalm 103,2

W tym roku wiele w naszej wspólnocie się wydarzyło. Rok zaczęliśmy postem razem z zaprzyjaźnionymi wspólnotami, rozsianymi po całej Polsce. Dobrze jest współpracować na poziomie Ducha i razem modlić się o Boże prowadzenie. Szczególnie, gdy potem w ciągu roku spotykamy się razem również fizycznie, by wspólnie wielbić Boga na konferencjach takich jak Strefa Zero czy Serce Dawida. Post zakończyliśmy wyjazdem śródrocznym do Popowa. To był dla nas Weekend Inspiracji, prowadzony przez Krzyśka Demczuka i Patryka Gregorczyka ze wspólnoty Metanoia.
Najważniejszy był jednak wyjzad wakacyjny. Już w czerwcu czuliśmy, że Bóg chce do nas mówić. Podczas modlitwy na spotkaniu liderów wróciły do nas słowa z księgi Aggeusza o wyjściu po drewno, aby „budować Dom Pana”. Michał Jeleń miał obraz, który zinterpretowaliśmy jako opis naszej wspólnoty – nieco zniszczony, jakby porzucony Kościół z Bożym potencjałem do stania się miejscem prawdziwego spotkania z Bogiem. Cały obóz rozważaliśmy po kolei księgę Aggeusza. Podczas nocnego czuwania na uwielbieniu doświadczyliśmy Bożej obecności, która najpierw przyszła z potrzebą pokuty i nawrócenia a następnie podniosła nas i zachęciła do głębszego uczniostwa.
Jesteśmy bardzo ciekawi, co będzie dalej w naszym wspólnym życiu z Bogiem. W tym roku mieliśmy dużo aktywności. Zorganizowaliśmy po raz kolejny Kurs Alpha. Rozwija się nasza grupa młodzieżowa Abba Youth, która we wrześniu głosiła Ewangelię w trzech gimnazjach. Regularnie działa służba dzieci, dzięki czemu w czasie spotkań niedzielnych dzieciaki się nie nudzą ale słyszą Ewangelię w formie dopasowanej do ich wieku a rodzice mogą się skupić na nauczaniu. Raz w miesiącu zbieraliśmy się razem na mszy aby uwielbiać Boga i służyć modlitwą osobom z naszej parafii. To są dziedziny, które będziemy kontynuować.
Chcemy być posłuszni Słowy Bożemu i nastawieni na pełnienie woli Jezusa Chrystusa także w kolejnych latach. Rok 2017 również rozpoczniemy postem. Wierzymy, że Bóg pokieruje nas w Swoją stronę, napominając, gdy będzie to potrzebne, i zachęcając do wytrwałości w wierze i oczekiwaniu na Jego przyjście.
Życzymy Wam dobrego, Bożego roku 2017!

CategoryBez kategorii
© 2015 Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna Abba
Znajdź nas na: