4 czerwca będziemy w Kościele świętować Zesłanie Ducha Świętego. Kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, po opisach dostępnych w Ewangeliach widać, że uczniowie nie umieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ich mistrz, Nauczyciel i Przyjaciel i Bóg zmarł jako ofiara przebłagalna za grzechy. Byli po trzech dniach żałoby, gdy pojawił się znów wśród nich, w nowym ciele, potwierdzając, że jest Synem Bożym. Pewnie nie łatwo im było przyjąć Jego słowa, gdy mówił, że „pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.” (J 16,7)

Jezus kazał im czekać na wypełnienie tej obietnicy. Więc czekali. Zestresowani, za zamkniętymi drzwiami. I w dzień pięćdziesiątnicy stało się coś niezwykłego – Bóg przyszedł do nich w Mocy. Duch Święty zstąpił na nich, gdy byli skupieni na modlitwie, w postaci ognia, wiatru, nowych języków. Powalające doświadczenie. Ale o dziwo, apostołowie zdawali się skupiać nie na tym, jak potężnie Bóg ich dotyka. W tym dniu wydarzyło się coś jeszcze. „Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali. I sprawię dziwy na górze – na niebie, i znaki na dole – na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.” (Dz 2,14-21) Piotr, który jeszcze przed chwilą razem z innymi chował się przed Żydami, stanął i wychodząc od słów proroka głosił dobrą nowinę o Jezusie. Tego jednego dnia, słysząc mówiących różnymi językami uczniów i głoszącego Piotra, nawróciło się około trzech tysięcy osób! To dopiero początek Kościoła. A Bóg „potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce.” (Dz 14,3)

Czekając na święto Zesłania Ducha Świętego, spotykamy się od 23 kwietnia w cyklu nauczań „Płynąć w darach Ducha Świętego”, aby zrozumieć, na czym powinno polegać życie z Bogiem w mocy Ducha. Czy to możliwe, aby Bóg działał teraz tak samo, jak w Dziejach Apostolskich? Wierzymy, że tak. I że nadal aktualne jest stwierdzenie Jezusa: „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.” (Mk 16,17-18)

Jak zatem używać darów Ducha? Jak żyć w doświadczeniu Bożego działania?

Po odpowiedzi zapraszamy na Ateńską 12, w każdą niedzielę od 23 kwietnia do 4 czerwca o 16:30 (poza 14.05, zapraszamy wtedy na ostatni w tym roku szkolnym wieczór uwielbienia po mszy o 18:30). Będzie nam miło Cię poznać!

© 2015 Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna Abba
Znajdź nas na: