Jest jedna konferencja, na którą zawsze zapraszamy a wyjazd na nią jest co roku naszą wspólnotową przygodą (szczególnie dla Abby Youth 🙂 ).

To STREFA 0!

To wydarzenie, które jest szczególnie bliskie naszemu sercu, tak jak szczególnie bliska jest nam wspólnota, która ją tworzy – Metanoia. Kibicujemy im i staramy się wspierać ich od początku a oni wspierają nas. I inspirują do robienia wszystkiego na maksa, jak przystało na standard Bożego Królestwa!

Zatem oddajemy im głos 🙂

Link do zapisów znajdziecie TUTAJA tak było rok temu!

Wielkim Bożym marzeniem jest widzieć Kościół OKAZAŁY, SŁAWNY i WSPANIAŁY. Kościół odbudowany z najdroższego kruszca, piękny, niesamowity, jaśniejący blaskiem Chrystusa. Strefa Zero jest konferencją zrodzoną z marzenia o Kościele, w którym nieważne są denominacje, w którym chrześcijanie stoją jako jedno w modlitwie i uwielbieniu. Połączeni ogromnym, wyjątkowym pragnieniem, by budować Kościół pełen życia, autentyczności, energii, pasji, pełen Ducha Świętego. To jest marzenie , które Bóg włożył do naszego serca i z ogromną radością i ekscytacją je realizujemy.

Historia Strefy Zero zaczęła się od…SŁOWA.

Na Twoich murach Jeruzalem postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi. (Iz 62, 6-7)

To Słowo było ziarenkiem zasadzonym w nas przez Pana. To ziarenko dzisiaj wydaje niesamowity, tysiąckrotny owoc. Co roku, coraz liczniej spotykamy się, by razem wołać do Boga. Chcemy inspirować siebie nawzajem do brania odpowiedzialności za zmianę, do bycia częścią zmiany tu i teraz – w miejscach , do których powołuje nas Bóg. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do tych , którzy aktywnie pragną przynosić zmianę temu światu, przez Chrystusa i z Chrystusem. Chcemy razem, wszczepieni w Niego budować, odbudowywać, odnawiać. Strefa Zero literalnie to miejsce po wybuchu, a w Duchu to miejsce, gdzie rodzi się NOWE dla naszego życia i naszego kraju.

W ubiegłym roku, uwielbialiśmy Boga w myśl wizji „Connected”, modląc się o „połączenie” i o jedność Kościoła,. Teraz idziemy o krok dalej, wciąż nie przestając słuchać głosu Pana i zapraszamy na Strefę 0 2018 w duchu wizji „Awakening”– wierząc, że „prawdziwe przebudzenie” jest wielkim marzeniem Boga dla Jego Kościoła.

W 2018 roku prowadzi nas słowo z 3 rozdziału Księgi Joela:

A po tym wszystkim wyleję mojego Ducha na każde stworzenie.
Będą prorokować wasi synowie i wasze córki, starcy wasi będą mieli sny,
a młodzieńcy – widzenia.Także na sługi i służebnice w tych dniach wyleję mojego Ducha.

Jak apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy, na tegorocznej Strefie Zero chcemy wyczekiwać obfitego wylania się Ducha Świętego na nas samych, na nasze wspólnoty, kościoły i wszystkie miejsca, do których jesteśmy posłani. Chcemy mieć czynny udział w Bożej wizji przebudzenia po to, by lepiej służyć oraz być żywym świadectwem Jego niesamowitej, przeobrażającej mocy w dzisiejszym świecie.

Spotkajmy się w duchu Awakening.

Metanoia

Metanoia to Wspólnota stworzona z myślą o ludziach takich jak Ty i ja… dlatego, że jesteśmy zwyczajnymi ludźmi. Naszym pragnieniem jest pokazać światu, że Bóg którego znamy zmienił nasze życie i jest tym samym pełnym miłości i mocy Bogiem, którego znamy z Pisma Świętego. Bogiem, któremu zależy na ludziach takich jak Ty i Ja, Bogiem, który ma dla nas życie pełne pasji i cudowny plan wobec każdego człowieka. Wspólnota jest dla nas nie tyle organizacją czy instytucją ale relacją z Bogiem i drugim człowiekiem. Metanoia to ludzie, którzy są pełni pasji i miłości do Boga i i drugiego człowieka. To ludzie, którzy wierzą, że wspólnie mogą zmieniać świat, w którym żyją. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw i działań wyznając zasadę : “szukaj możliwości i odpowiadaj na potrzeby”.

Nazwa „metanoia” zaczerpnięta z języka greckiego nawiązuje do procesu nawrócenia i przemiany wewnętrznej poprzez osobistą relację z Jezusem Chrystusem jako jedynym Panem i Zbawicielem. Każdy z członków Wspólnoty przeżył osobiste spotkanie z Jezusem jako Panem i Zbawicielem. Początki naszej Wspólnoty sięgają 2002r., kiedy grupa przyjaciół przeżywała własną „metanoię” – nawrócenie, by później spotykać się w warszawskich domach czytając biblię i wspólnie się modląc. W 2006r. Bóg wezwał pasterza (lidera) Wspólnoty do założenia formalnej Wspólnoty. Grupa ludzi z całej Polski (Radom, Warszawa, Zamość, Sosnowiec, Kraków) zjechała do Sosnowca by budować Wspólnotę Metanoia. Spotykaliśmy się w domach na wspólnej modlitwie i posiłkach. Od 2008 roku, dzięki działaniu Boga spotykamy się w Parafii w Jaworznie-Szczakowej… Zaczęliśmy wielką przygodę i służbę dla Bożego Królestwa!!

Categorykonferencja
© 2015 Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna Abba
Znajdź nas na: