Ostatnią niedzielę lutego 2016 r. spędziliśmy z Radkiem Siewniakiem. To człowiek, który głęboko w sercu ma głoszenie Ewangelii i działanie na rzecz jedności między chrześcijanami. W Jaworznie prowadzi Stowarzyszenie „Do Źródła”. Ich pragnieniem jest składanie świadectwa o niezgłębionej miłości i dobroci Boga, wskazywanie drogi zbawienia w Jezusie Chrystusie oraz zachęty i pocieszenia w Duchu Świętym. Radek jest publicystą, autorem książki „Prawda głodna odwagi”, fizjoterapeutą, miłośnikiem gór oraz piłki nożnej.

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.  Ew. Jana 17,20-21

Na Abbę Radek przyjechał z nauczaniem „Boże ale”. Gdy my mówimy „ale” często wiąże się to z niewiarą. Kiedy Bóg mówi „ale” w pierwszej części zdania odkrywa prawdziwą sytuację, w której się znajdujemy aby potem pokazać, w co chce ją przemienić. Głoszone przez niego Słowo otwierało nas na to, co może się wydarzyć, jeżeli będziemy szukali Bożej perspektywy i ufali naszemu Zbawicielowi.

Na koniec Ci, którzy potrzebowali zmienić myślenie lub mierzą się w życiu z jakimiś trudnościami mogli wyjść na środek i prosić o modlitwę. Wierzymy, że Bóg odpowiada, kiedy dwóch lub trzech modli się zgodnie.

Nauczanie Radosława Siewniaka będzie niedługo do odsłuchania na naszej stronie w zakładce nauczania. Cieszymy się, że możemy się dzielić z wami Bożym Słowem tym, czego doświadczamy żyjąc z Nim na co dzień. Dobrego dnia!

© 2015 Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna Abba
Znajdź nas na: