W tym roku zakończenie postu wspólnotowego zbiegło się z wyjazdem śródrocznym, nazywanym Weekendem Inspiracji. Czasami, gdy wyjeżdżamy, łatwiej skupić się na danym temacie, bo wszystkie sprawy pilne i ważne zostają w Warszawie a na miejscu jest Bóg i wreszcie na tyle ciszy, aby Go usłyszeć. Nasi goście – Patryk i Krzysiek z zaprzyjaźnionej wspólnoty Metanoia z Jaworzna – poprowadzili nas przez temat kryzysu. W Psalmie 23 widzimy, że ciemne doliny będą się zdarzać, ale przez nie wszystkie Jezus chce nas przeprowadzić. Krzysiek Demczuk opowiadał, jak wyglądało wypasanie owiec w Izraelu i jaka była rola pasterza. Jeżeli zaufamy Bogu nigdy nie będziemy sami. A mając wspólnotę możemy liczyć na wsparcie w trudnościach. Warsztaty zbliżyły nas we wspólnocie. Mieliśmy czas zastanowić się, jak pomagać sobie nawzajem i odpowiadać na potrzeby. A podczas wieczornych modlitw Bóg uwalniał nas od trudnych rzeczy z przeszłości, leczył i troszczył się o swoje owce.

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.  Ps 23,4

Categorywyjazd
© 2015 Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna Abba
Znajdź nas na: